Anti-graffity ochrana venkovních dveří před sprajery

Problém:

Klient bydlí ve městě na rušné ulici, kde pravidelně bojuje s „uměním“ sprayerů na jeho vstupních dveřích. Proto se rozhodl dveře renovovat(odstranit graffity a provést nový nátěr). Aby se dlouhodobě zachoval čistý a pěkný vzhled renovovaných dveří, oslovil naši firmu s požadavkem o anti-graffity ochranu.

Návrh řešení:

Navrhli jsme dveře ošetřit bezbarvým lakem NTV 300M, který zajistí v případě dalších pokusů o graffity snadné odstranění bez poškození nového nátěru dveří.

Jak probíhala aplikace – výsledek:

Protože byl nátěr dveří nový, stačilo dveře očistit od prachu. Z důvodu malé plochy dveří a s ohledem na jejich polohu ve městě, jsme se rozhodli lak aplikovat štětcem. Aplikace trvala cca hodinu. Po pěti hodinách od aplikace se lak stává odolný proti ulpívání prachu, po 12 hodinách je lak dokonale zaschnutý.

Výsledek: Po devíti měsících od aplikace se dveře staly opět obětí útoku sprejerů. Klient náš požádal, abychom mu pomohli s vyčištěním dveří. Samotné vyčištění zabralo pouhých 20 minut(viz video). Sprej šel z dveří snadno dolů bez toho, aby se poškodila nová barva na dveřích. Odstranit graffity by samozřejmě šlo i bez ochrany graffity, ale odstranění by trvalo mnohem déle a způsobilo by poškození nové barvy na dveřích. Zvláště v tomto případě, kdy byla použita běžná cenově dostupná barva.